VRIJEME TEČE KROZ SLOGOVE (O Tempo Avança por Sílabas - edição croata)


101 pjesma / poemas
(Porto, Leça da Palmeira, Venade, Torre da Medronheira, 1986 - 2018)

Druga priča, Zagreb, 2019

prijevod / tradução de Tanja Tarbuk
pogovor / posfácio de Marko Pogačar

urednik / direcção literária de Tomica Bajsić


>  7 de Dezembro, 19h, Cafe u dvoristu, Zagreb


§


MARKO POGAČAR, pogovor Vrijeme teče kroz slogove, Druga priča, 2019
Između obala ili Mediteranski ocean
«Portugalski pjesnik João Luís Barreto Guimarães domaćoj pjesničkoj publici nije nepoznat: višestruko je prevođen na naš jezik, objavljivan u časopisima te zastupljen u antologijama i panoramama suvremenog portugalskog pjesništva, a njegove stihove imali smo prilike čuti i uživo, kada je u Splitu i Zagrebu nastupao kao gost Goranova proljeća. Pred vama je, ipak, njegova prva knjiga na nekom od slavenskih jezika: izbor iz deset do sada objavljenih pjesničkih knjiga u gotovo okruglih trideset godina – od prvijenca Ima violina u ovom plemenu iz 1989. do Nomada 2018. – u pouzdanom, elegantnom prijevodu Tanje Tarbuk.

Iako, iz knjige u knjigu, Guimarães poduzima formalna istraživanja, varira i nadograđuje pjesničke strategije i postupke te otkriva nove, pojedinim naslovima često zaokružene tematsko-motivske jezgre, neke su konstante njegovog pjesnikovanja jasno čitljive na razini ukupnoga, sada već razmjerno opsežnog opusa. U pitanju su prije svega estetizacija svakodnevnog, razgovornog jezika i njegova hibridizacija visokokulturnim referencama, fina, dobro odmjerena ironija i suptilna humorna oštrica; prozračnost i toplina lirskog smiješka koji se može preliti u međusobno kikotanje ljubavnika ili ono promatrača nekog svakodnevnog uličnog prizora, ali nikad ne eskalira u buku i grubost grohota.

U prve tri knjige, s kraja osamdesetih i iz prve polovine devedesetih godina, Guimarães koristi isključivo slobodno organizirane katrene, te opetovano krši gramatičku normu – kako dokidanjem velikih početnih slova, tako i vrlo slobodnim baratanjem interpunkcijom. Pjesnik trga i prekraja rečenično tkivo, krčeći put razigranoj jezičnoj bujici. Samoironično naslovljena Opća mjesta (2000.) donose vrstu datumski uokvirenog pjesničkog dnevnika u proznom slogu, na uvijek poroznoj granici pjesme u prozi, mikroeseja i lirski intoniranoga zapisa. Slijede konfesionalne vedute iz zajedničkoga života u Prizemlju (2003.), gdje „sreća ulazi u kuću u vrećicama iz supermarketa“ i gdje je „sve popola“, a stabilni binarni ključ donosi i adekvatno tekstualno smirenje. U Posljednjoj svjetlosti (2006.) Guimarães se vraća semantičkim lomovima i formalnoj smjelosti ranijih knjiga, dok je Dio za cjelinu iz 2009. posvećen prije svega gubitku oca, apoteozi neke zauvijek izgubljene, moguće ni po čemu posebne, ali ipak jedinstvene svakodnevice: „bog i moj otac umrli su istog dana“, reći će. Vi se nalazite ovdje (2013.) donosi obračun s „neprijateljem vremenom“, slaveći vječnost trenutka, njegovu opipljivost na trgovima dalekih gradova u putopisno uokvirenim vedutama. Mediteran iz godine 2016. autorova je moguće najzapaženija, do sada svakako najprevođenija knjiga; vjerojatno nećemo pretjerati ako kažemo i: najzaokruženija kao cjelina te općenito najuspjelija. U njoj se sa suvremenim svijetom oko nas susreću klasični motivi, junaci i partenon te toponomastika mediteranskog bazena; prošlost, sadašnjost i budućnost prožimaju se u sinkretističkom osjećaju bezvremenosti ukotvljene u mit trenutka. U za sada posljednjoj zbirci Nomad (2018.) kao jedan od glavnih protagonista ustaje upravo „malo čudo pjesma“, a knjiga se premeće u tihu odu pjesničkom poslu, književnosti samoj i svim njezinim konzekvencama, ali i propitivanje mogućih poraza, individualnih kao i umjetničkih.

Već u prvoj knjizi za Guimarãesa „život je poput broda koji pluta (ima svoju tehniku)“ i izravno se apostrofira Atlantik, a ovaj globalno-metaforički niz na razne načine ostaje prisutan do one posljednje. Ništa čudno, sugerira već opće interpretacijsko mjesto, za pjesnika književnosti sa samog evropskog ruba, pjesnika jedne lirike koja se uvijek odražavala i ponekad identitetski gubila u nepreglednom sivilu oceana. To važnije je pjesnikovo eksplicitno ukorjenjivanje u mediteranski bazen i njegovu simboličku nadgradnju, ali i inzistiranje da se naša već pomalo ustajala klasična lokva prožme slobodnim, divljim vodama u kojima će odrazi tradicije biti iskrivljeni do neprepoznatljivosti. Guimarãesovo pjesništvo također je jedan od dokaza da je portugalsko pjesništvo itekako živo i vitalno, ne svodeći se nipošto na onu već u ikonički znak pretvorenu, predivnu, stoglavu hidru Pessoe.» NOMADE (edição italiana)


42 poesie
(Leça da Palmeira, Venade e Torre da Medronheira, 2015-2018)

Kolibris Edizioni, Ferrara, 2019

traduzione di Chiara De Lucca
prefazione di Michele Nigro

direzione letteraria di Chiara De Lucca


> in vendita da dicembre 2019

> presentazioni da 21 febbraio 2020 - Festival Ritratti di Poesia, Auditorium Conciliazioni, Fondazioni Cultura e Arte, Roma


§


MICHELE NIGRO, prefazione a Nomade, Edizioni Kolibris, 2019
“La poesia tra parentesi.”
«Cosa cercano gli scienziati poeti? Sono tanti, troppi, gli autori provenienti dal mondo scientifico per assestare una risposta univoca che vada bene per tutti i casi. Da sempre, ancora prima della scellerata idea di separare le discipline umanistiche da quelle scientifiche, le lettere sono complementari e, forse, compensative a una formazione ritenuta rigida, preparatoria a una professione – quella medica – che non può essere affidata all’estro, all’ispirazione creativa (a volte sì, senza esagerare!), ma alla più sicura riproducibilità sperimentale e alla dimostrabilità statistica degli effetti benefici di una pratica. E ritornano alla memoria le bellissime Note di un anatomopatologo del messicano F. Gonzales-Crussi: scienziato rubato alle lettere o letterato prestato alla scienza? Si tratta, come spesso accade, ed è forse un bene, di ibridazioni difficili da misurare. Così come inutile sarebbe stabilire se João Luís Barreto Guimarães sia un medico-poeta o un poeta-medico: il confine, in poesia, tra detto e non detto, tra visibile e invisibile, tra scientifico ed esoterico, è equivalente a quello esistente tra azione del farmaco e processo di autoguarigione; anche gli scienziati, a volte, devono arrendersi dinanzi al mistero, e accettare di cantarlo in versi.
C’è un senso di profondità e di speranza nel delegare al tempo ciò che la poesia ha ancora in serbo per noi pazienti. “… La poesia va senza paura / (si dispone sulla carta) / lascia scritto in nero ciò / che aveva da dire / (ambendo senza pigrizia a ciò che / ancora non c’è)…” (Preludio). Si ha fiducia nella poesia, senza forzarla a dire tutto e subito, perché “… con l’inchiostro sprecato potrei aver conservato / parole straordinarie…” (Dita macchiate d’inchiostro).
Per soddisfare queste attese c’è bisogno della pazienza del nomade: le lunghe pause pretese dal viaggio, le immense distanze che non possono essere coperte se non percorrendole con il solo sguardo umano, fin dove può, aspettando il momento adatto per fissare l’essenza dell’arrivo, e nel frattempo farsi immortalare per caso Nelle fotografie di altri; il tempo va ignorato (perché è inutile dare importanza allo scorrere del tempo: “Solo l’amore ferma il tempo”, (Nomadi); e infatti: “Ciò che chiudi in una stretta quando / abbracci qualcuno non è / un corpo: è tempo.”, (Meccanica di un abbraccio) anche se alla fine si vendica, mostrandoci in un colpo solo tutti i segni del suo inesorabile passaggio: “... Il tempo è implacabile: incide / queste rughe nella pelle solo / per punirmi…” (La crescita del tempo).
C’è abbondanza di versi tra parentesi nella poesia di Barreto Guimarães: voci aggiuntive, cori per una polifonia dell’animo umano, controcanti, forse embrioni di eteronimi pessoani, come strumenti musicali che accompagnano, con abbellimenti informativi e paralleli, la partitura principale. “… Dentro la poesia: / suoni / (intorno: spazio bianco) / silenzio all’opera.” (Mele selvatiche). Come se un poeta minore coabitasse con il Poeta, quello vero, e lo aiutasse a dire di più, a spiegare, a slacciarsi per aprirsi al mondo, a volte coadiuvando il discorso, altre volte quasi contraddicendolo in un dire che va per la sua strada. Ma è un’antitesi che aiuta e non scredita.
Il poeta s’interroga spesso sul non ancora detto, su quella parte di poesia che non si è ancora espressa, e che forse mai si manifesterà non per mancanza di volontà, ma più semplicemente per carenza di occasioni, perché la vita potrebbe decidere di “stuzzicare” altri centri della versificazione; perché la poesia non può essere progettata in laboratorio ma appare, scompare, a volte riappare altrove in base a logiche misteriose, a economie dell’anima che fortunatamente non possiamo controllare: “… il / postino stesso ignora che sorta di / futuro porti. Anche con una penna vuota si / possono incidere / parole altisonanti…” (Dita macchiate d’inchiostro).
Tuttavia quella del poeta è una posizione privilegiata: nel mezzo, in una zona grigia da cui poter osservare le cose (anche quelle che vanno perdute, perché “La vita / vista da fuori / invita a figurarsi l’archeologia delle perdite”, (Vita interiore), i fatti personali e le altrui vicende. “Con la tavolozza dei grigi potrei / perfezionare l’arte della sopravvivenza che / (come i miti ben sanno) è / non essere vivo / né morto.” (L’ipotesi del grigio). E se il pericolo di una Falsa vita si fa terribilmente concreto, non ci resta che partire: “Se alla fine del giorno chiedi / dove sia finito tutto il giorno / è ora di partire…”. Il tempo passa e il corpo lo sa: la malattia attende al varco in compagnia di orribili pesi lasciati in eredità dalla Storia (“Ma loro / ancora vestono di nero…” (I corvi di Birkenau).
Domande sull’esistenza sparse tra immagini passeggere recuperate dal mondo percorso; ricordi personali che diventano insegnamenti di vita quando è giunto il momento che lo diventino, e mai prima. Quella di João Luís Barreto Guimarães non è una poesia sofisticata, bensì semplice, discorsiva, che parla all’umanità dell’uomo, che descrive il libero Movimento del mondo, geniale in alcune soluzioni scelte per spiegare a se stesso e a noi lettori la sorprendente originalità della vita. È una poesia degli opposti: al poeta, a volte, piace giocare con elementi inizialmente contrastanti, li confronta, li sposta, fa delle prove per vedere se sia possibile ricavare nuove verità esistenziali sfuggite alla logica scientifica e all’ordine della sperimentazione, nuove combinazioni tra realtà e immaginazione, tra mito e cronaca, tra solitudine (quando si è uomini stanchi) e conquista del mondo, tra passato e presente, in eterno bilico tra Eros e Thanatos.
Nonostante la sua formazione, il poeta concede alla propria penna la possibilità del disincanto e di una salvifica irrazionalità: “La / conoscenza di tutto (quando ben adattata) / entra nello spazio esiguo di una / scatola / cranica. […] In questa spugna curiosa quasi non entrava / la ragione per la quale Cayetano Ordóñez tradì / Paloma Castillo con una certa / Mercedes Ortiz.” (Sala d’attesa). Anche per la scrittura poetica, frutto di questa spugna curiosa, valgono le stesse regole-non regole: “Tu scrivi / lo stesso - / fallo nel tuo stile (prosa nuda punteggiata / da note di ironia) in fin / dei conti / è probabile che / non ti capiranno.” («Naturalmente che ci piacerebbe poter contare su di te»). Un consiglio spassionato che non può non richiamare alla memoria la sentenza fortiniana: “Nulla è sicuro, ma scrivi!”. Anche se sei tra Quelli che arrivano secondi.»[Poesia entre parênteses.

«O que procuram os poetas cientistas? São tantos, muitos, os autores provenientes do mundo científico para dar uma resposta única que seja boa para todos os casos. Sempre, mesmo antes da idéia perversa de separar as disciplinas humanísticas das científicas, as letras são complementares e, talvez, compensando uma formação considerada rígida, preparatória para uma profissão - a médica - que não pode ser confiada à criatividade, à inspiração criativa (às vezes sim, sem exagerar!), mas à reprodutibilidade experimental mais certa e à demonstrabilidade estatística dos efeitos benéficos de uma prática. E regressamos às belíssimas Notas de um anatomopatólogo do mexicano F. Gonzales-Crussi: cientista roubado às Letras ou Literato emprestado à ciência? Trata-se, como costuma acontecer, e talvez seja uma coisa boa, de híbridos difíceis de mesurar. Tal como seria inútil estabelecer se João Luís Barreto Guimarães é médico-poeta ou poeta-médico: a fronteira, em poesia, entre dito e não dito, entre visível e invisível, entre científico e esotérico, é equivalente à existente entre a ação do fármaco e processo de autocura; até os cientistas, às vezes, precisam de se render diante do mistério, e aceitar cantá-lo em verso.

Há uma sensação de profundidade e esperança em delegar ao tempo o que a poesia ainda reserva para nós, pacientes. "O poema vai sem medo / (dispõe-se sobre papel) / deixa ficar escrito a negro o / que eu tinha para dizer / (perseguindo sem pereza o que / ainda não existe)" (Prelúdio). Confia-se na poesia, sem forçá-la a dizer tudo e de imediato, porque "com a tinta desperdiçada podia-se ter conservado / palavras extraordinárias" (Dedos manchados de tinta).

Para satisfazer essas expectativas, precisamos da paciência do nómada: as longas pausas exigidas pela viagem, as imensas distâncias que não podem ser percorridas, excepto percorrendo-as com o único olhar humano, na medida do possível, aguardando o momento certo para fixar a essência da chegada e, entretanto deixando-se imortalizar acidentalmente Nas photografias de outros; o tempo deve ser ignorado (porque é inútil dar importância à passagem do tempo: "Só o amor pára o tempo", (Nómadas); e de fato: "O que encerras num abraço quando / abraças alguém não é / um corpo: é tempo" (Mecânica de um abraço) mesmo se no final ele se vinga, mostrando-nos ao mesmo tempo todos os sinais de sua inexorável passagem: "O tempo é implacável: crava / esses riscos na pele apenas / para castigar” (O crescimento do tempo).

Há uma abundância de versos entre parênteses na poesia de Barreto Guimarães: vozes adicionais, coros para uma polifonia da alma humana, contra-elementos, talvez embriões de heterónimos pessoanos, como instrumentos musicais que acompanham, com enfeites informativos e paralelos, a partitura principal. "Dentro do poema: / sons / (em redor: espaço branco) / silêncio a trabalhar." (Maçãs selvagens). Como se um poeta menor convivesse com o poeta, o verdadeiro, e o ajudasse a dizer mais, a explicar, a se libertar para se abrir ao mundo, por vezes apoiando o discurso, outras vezes contradizendo-o num dizer que segue seu caminho. Mas é uma antítese que ajuda e não desacredita.

O poeta interroga-se frequentemente sobre o que ainda não foi dito, sobre aquela parte da poesia que ainda não foi expressa, e que talvez nunca se manifeste não por falta de vontade, mas muito simplesmente por falta de oportunidade, porque a vida pode decidir "provocar" outros centros de versificação; porque a poesia não pode ser projetada num laboratório mas aparece, desaparece, às vezes reaparece noutros lugares com base em lógicas misteriosas, economias da alma que felizmente não podemos controlar: "o / próprio carteiro ignora que sorte de / futuro. Com uma caneta vazia também se / podem gravar / palavras altissonantes" (Dedos manchados de tinta).

Todavia, a do poeta é uma posição privilegiada: no meio, numa área cinzenta da qual pode observar as coisas (mesmo aquelas que andam perdidas, porque "A vida / vista de fora / convida a imaginar a arqueologia das perdas", (Vida interior), os factos pessoais e outros eventos. "Com a paleta de cinzentos poderia / aprimorar a arte da sobrevivência que / (como os mansos bem sabem) é / não estar vivo / nem morto".) E se o perigo de uma Falsa vida se torna terrivelmente concreto, não resta mais do que partir: "Se ao fim do dia perguntas para / onde foi o dia inteiro /é a hora de partir". O tempo passa e o corpo sabe-o: a doença está na espreita na companhia de fardos horríveis, legados pela História ("Mas eles / já vestem de preto..." (Os corvos de Birkenau).

Perguntas sobre a existência espalhadas entre imagens passageiras recuperadas do mundo percorrido; memórias pessoais que se tornam ensinamentos de vida quando chega a hora em que venham a sê-lo, e nunca antes. A de João Luís Barreto Guimarães não é uma poesia sofisticada, mas simples, discursiva, que fala à humanidade do homem, que descreve O movimento do mundo, genial em algumas soluções escolhidas para explicar a si e a nós, leitores a surpreendente originalidade da vida. É uma poesia de opostos: às vezes, o poeta gosta de brincar com elementos inicialmente contrastantes, compara-os, move-os, testa-os para ver se é possível derivar novas verdades existenciais que escaparam à lógica científica e à ordem da experimentação, novas combinações entre realidade e imaginação, entre mito e crónica, entre solidão (quando somos homens cansados) e conquista do mundo, entre passado e presente, em eterno equilíbrio entre Eros e Thanatos.

Apesar da sua formação, o poeta dá à própria caneta a possibilidade de desencanto e uma irracionalidade salvadora: "O / conhecimento de tudo (quando bem acomodado) / cabe no espaço exíguo de uma / caixa / craniana. [...] Nessa esponja curiosa quase não cabia / a razão pela qual Cayetano Ordóñez traiu / Paloma Castillo com uma tal / de Mercedes Ortiz." (Sala de espera). Mesmo para a escrita poética, resultado desta esponja curiosa, as mesmas regras-que-não-são-regras se aplicam: "Ainda assim / tu escreve –/ fá-lo no teu próprio estilo (prosa nua pontuada / por notas de ironia) assim / como assim / é provável que / não te fossem entender." ("Naturalmente que gostaríamos de poder contar consigo"). Um conselho desapaixonado que não pode deixar de lembrar a sentença fortiniana: "Nada é certo, mas escreva!". Mesmo se você fique entre Os que ficam em segundo.»]


MEDITERRANEO (edição italiana)


44 poesie
(Leça da Palmeira, Venade e Torre da Medronheira, 2012-2015)

Edizioni Erasmo, Livorno, 2019

traduzione di António Fournier e Alessandro Granata Seixas
direzione letteraria di Gigliola Cognetta
> acquista il libro qui 0 qui


§


PAOLO LAGOCarmilla, 16.4.2019
Una poesia nomade nel Mediterraneo
«La raccolta Mediterraneo, del poeta portoghese João Luís Barreto Guimarães, recentemente proposta da Edizioni Erasmo nella bella traduzione italiana di António Fournier e di Alessandro Granata Seixas, ci presenta una poesia in viaggio, in movimento continuo. Si tratta di una vera e propria poesia nomade. Si può ricordare, d’altra parte, che il nomadismo è una importante categoria dell’immaginario letterario postmoderno, affrontato in modo sistematico soprattutto nell’ambito dei Cultural Studies e dei Gender Studies (ad esempio, la studiosa e critica femminista Rosi Braidotti analizza il concetto di “soggetto nomade”). Il nomadismo, in Mediterraneo, si presenta innanzitutto nella facies esteriore della raccolta: una nota ci avverte infatti che le poesie sono state scritte in diverse località del Portogallo e in alcune città europee. Sono, quindi, poesie scritte in viaggio e la stessa dimensione del viaggio si riflette nei contenuti e nella tessitura poetica.

Il movimento incessante della parola conferisce una indubbia ‘spazialità’ alla raccolta: lo spazio, gli ambienti, i luoghi sono di estrema importanza in Mediterraneo. La silloge, perciò, potrebbe benissimo essere osservata anche attraverso la lente della “geocritica”: secondo l’analisi del massimo esponente di questo campo di ricerca, Bertrand Westphal (autore di un interessante volume dal titolo Geocritica. Reale Finzione Spazio, tradotto in italiano nel 2009), lo spazio è una dimensione in cui si incrociano flussi di informazioni e di immagini, percezioni sensoriali e migrazioni identitarie. Il movimento, il nomadismo, connesso al contemporaneo fenomeno della migrazione, avviene attraverso lo spazio. Ed ecco che, secondo la suggestiva definizione del filosofo Michel Serres, citata da Westphal, oggi, “errando senza radici”, all’interno di un movimento continuo, ci possiamo configurare come “passanti dall’anima di Arlecchino”“Errando senza radici, associando e mescolando lo spirito dei luoghi che abbiamo attraversato siamo tutti divenuti, nel bene e nel male, passanti dall’anima di Arlecchino”. Sempre secondo Serres, la contemporaneità si presenta come una “pantopia”, cioè un “tutto spazio”, un “tutto luogo”.

Ne L’altro ieri a Pocinho si incontra proprio la parola “nomadi” all’interno di un movimento che si srotola attraverso il “sacro fiume”, il Douro (di incessanti viaggi sul Douro, segnati da sottili malinconie, ci ha cinematograficamente narrato il grande Manoel De Oliveira): “Eccoci qui (tu e io) nomadi / su questo sacro fiume…”. Un movimento di navigazione è anche ne Lo schema delle cose, in cui a fare da sfondo al viaggio (“Abbiamo navigato tutto il giorno lungo lo stretto di Messina”) è l’universo classico, dove antiche divinità come Poseidone ed Efesto entrano in netto contrasto con l’immagine contemporanea di “un banco di yacht”. Una poesia costruita secondo un movimento continuo di navigazione fluttuante è Una barca a vela a Mikonos in cui “la piccola barca a vela danza”, poi “non si allontana dalla sabbia più che un ormeggio teso”; successivamente, “il piccolo scafo sale e / scende liberamente” e “percorre senza motivo lo / stesso punto sulla mappa”. Poi, “guarda come prova / l’illusione del movimento / come i mulini di Mikonos (che girano per / giorni e giorni) / tagliando fette di vento verso / nessun dove” (corsivi miei).

In Mediterraneo incontriamo inoltre un rimando continuo al mondo antico e, all’interno di esso, due figure in particolare diventano l’emblema del viaggio: Ulisse e Giasone. Il primo è il viaggiatore per eccellenza della letteratura occidentale, la grande figura archetipale dello spostamento e dell’erranza. Ulisse è presente in Una spiegazione possibile ma, soprattutto, in Canzone mediterranea, delicata elegia dedicata contemporaneamente all’attraversamento dello spazio e allo scorrere del tempo: “Ora è il momento di lasciare / che sia il mare a toccarci (il / mare interiore primitivo / il caldo primordiale) / ieri squarciato dai remi della Fenicia fino a / Cartagine. Questo è il mare di Ulisse (quello / che Serse frustò) un mare che / non è passato / (poiché il passato è presente) dove il / tempo passa lento poiché avanza posticipato…”. In una corrispondenza continua fra presente e passato, lo spazio da attraversare diviene mitico e carico di significato proprio perché di lì passò Ulisse, il mitico viaggiatore, l’errante per eccellenza, e la sua erranza si riempie di significati simbolici. Il Mediterraneo cantato da João è uno spazio mitico in cui ci si può trasformare in nuovo Ulisse per attraversare i drammi del passato e del presente, per riflettere malinconicamente sullo scorrere del tempo, affrontare il dolore che ne consegue e riemergere con un sorriso di speranza e di lotta. L’altra figura emblematica, Giasone, insieme ai suoi compagni viaggiatori, gli argonauti, si profila ne Gli argonauti ad Oia che vale la pena citare per intero: “Per alcuni la / fine della terra coincide / con la fine del mondo. Per altri la / fine del mondo coincide / con il principio del viaggio. Date loro / una barca a remi e nessuno saprà dire / se fece bene colui / che squarciò l’Egeo ignoto se / il dubbio persistente a chi resta – / è il viaggio”. Il viaggio appare come una dimensione che tutto avvolge, dall’inizio alla fine, e persiste come sfondo e materia del canto poetico.

Se, come abbiamo visto in Canzone mediterranea, lo spazio si carica di significati simbolici in un gioco continuo col tempo, si può ricordare che, sempre secondo le già citate teorie della geocritica, tempo e spazio investono un piano comune, finendo per confondersi. Questo piano comune di tempo e spazio è riscontrabile in Res ipsa loquitur in cui si parla di una scritta che appare su un muro delle rovine del palazzo di Diocleziano a Spalato, una scritta in cui si fa riferimento al “petrolio della Dalmazia” (immagine che rimanda a un contesto di problematiche economiche e sociali contemporanee). Infatti, “non bastava che Costantino / avesse cancellato il passato / ora arriva anche il presente a farsi beffa di Diocleziano / sulla pelle / della sua casa”. L’erranza giunta fino a Spalato, al palazzo di Diocleziano, un movimento espansosi su una scacchiera mediterranea, si incontra col tempo, mentre lo stesso spazio del palazzo imperiale viene dardeggiato dall’imperante presente, dall’incessante ferita della contemporaneità. Quello spazio arcaico e vetusto, però, rimane pressoché indifferente di fronte ad una contemporaneità che appare incomprensibile: “Il romano non sa niente / del petrolio della Dalmazia (nonostante / si proclami divino / all’occorrenza: un figlio di Giove). Primo / perché è in pensione. Poi perché / legge solo il latino”.

Una contaminazione, stavolta segnata da tonalità più tragiche, fra passato e tempo recente, si ha anche in Ebrei erranti, laddove la mitica erranza biblica del popolo ebraico, guidato da Mosè, si trasforma nel viaggio infernale verso Treblinka: diaspore antiche si contaminano con le deportazioni verso i campi di concentramento. Il tempo arcaico – in un nuovo viaggio più ‘infernale’ che ci offre la poesia di Mediterraneo – si mescola con un tempo recente e ferito, segnato dagli orrori del nazismo.

Ma la poesia in movimento di João è caratterizzata nel profondo anche da uno spirito di leggerezza e da istanze libertarie e di liberazione: la volontà di trasformazione, di continuo cambiamento e metamorfosi che può avvenire entro una prospettiva nomadica. Ed è così che lo spazio si trasforma anche in suono, cambiando dimensione, aspirando ad un’altra forma: ne La lenta cantilena di Allah lo spazio si trasforma in voce, in “cantilena” e “immensa glossolalia / arroventata dallo / scirocco”. In un nuovo spazio orientale, segnato da lingue sconosciute, “avresti dovuto avere il dono delle lingue per non / perderti tra i suoni di Piazza Jemaa El-Fna”. Si tratta di una “cantilena che lo straniero non resiste / ad imitare”, una cantilena che è legata indissolubilmente a quello spazio, che si trasforma in esso e che trasforma lo straniero in nomade, in divoratore di liberi spazi, in “passante dall’anima di Arlecchino”. Lo spazio-suono arroventato dallo scirocco è la dimensione del nomade e del suo incedere in una continua scoperta. Perché oggi più che mai c’è bisogno di poesia e di poesia in movimento in particolare, una poesia nomade che voli sul Mediterraneo e ricordi che proprio questo Mediterraneo è uno spazio libero, comune, uno spazio di erranza. Uno spazio oggi purtroppo segnato dall’esclusione, dalla paura e dalla morte, uno spazio in cui si consumano nuove tragedie umanitarie.

Che una libera poesia in movimento, bella come i nomadi accarezzati dal vento, si distenda oggi sulle tristi barriere che vengono erette, barriere di genere, di razza, di nazionalità e nazionalismi, di economie. E che le abbatta, con un colpo di bellezza.»

O TEMPO AVANÇA POR SÍLABAS


100
 poemas escolhidos
(Porto, Leça da Palmeira, Venade e Torre da Medronheira, 1986-2018)

Quetzal, Lisboa, 2019

capa e fotografia de Rui Cartaxo Rodrigues
direcção literária de Francisco José Viegas

> encomendar o livro aqui.


§


JOSÉ MÁRIO SILVA, Expresso, 17.8.2019
O TEMPO AVANÇA POR SÍLABAS
«São cem poemas escolhidos pelo autor, a partir dos dez livros que publicou em 30 anos. Lúdica e inventiva, culta mas sobretudo muito atenta ao real, esta é uma escrita que faz rasantes ao que  vida nos oferece de único, inesperado, essencial e impalpável, na voz de um nómada que diz: "É preciso percorrer os mapas / mais ao acaso."»SÉRGIO ALMEIDA, Jornal de Notícias, 8.5.2019
A POESIA MORA AO LADO - João Luís Barreto Guimarães revisita percurso de 30 anos em antologia
«São 30 anos de poesia plasmados em 150 páginas e num número redondo: uma centena de poemas. Na esmagadora maioria deles, confrontamos-nos com as infinitas possibilidades do real, a vontade, quase obsessiva, de "escrever de dentro da vida", convocando para o ato cada partícula do ser.
Do remoto "Há Violinos na Tribo" ao mais próximo "Nómada", é todo um percurso o que João Luís Barreto Guimarães (Porto, 1967) tem vindo a cumprir com raro desembaraço, consubstanciado num reconhecimento crítico que já não se cinge ao território nacional.
Mesmo que os escritos debutantes sejam uma pequena minoria dos poemas escolhidos - dos três primeiros livros apenas [12] textos deste período foram escolhidos -, já se vislumbram neles, estéticas ou opções formais à parte, a mesma devoção pelo grande teatro do mundo: "eis que tudo / quanto é sonho se torna real tudo quanto é / temporal ocorre agora dissipando eventuais  / porquês perante a real forma da coisas", como escreveu em "chegar até onde a luz se põe sem querer", um dos [cinco] poemas do livro "Rua Trinta e Um de Fevereiro" (1991), incluídos na presente antologia.
A certeza de que "a poesia está nas coisas / (pão quente) / destapa-a" não diminui a sua vertente reflexiva. Um os méritos maiores da sua escrita é o de conseguir extrair do quotidiano mais comum, tantas vezes associado apenas ao que é transitório e superficial, uma dimensão perene que não podemos deixar de considerar improvável. Essa vertente meditativa, que flui sem aparente esforço, vem bastas vezes acompanhada pela ironia, artifício de que se socorre com frequência sem que daí venham sinais de esgotamento: "Uma gota de café cai sobre o papel onde escrevo. // Acidente de trabalho". Ou no ainda mais telegráfico "23 de Maio": "Este fósforo corre risco de vida".
Neste diálogo ininterrupto com o leitor - por muito pessoais que sejam as elocubrações, têm uma universalidade que a torna identificável -, é curioso verificar o deslocamento progressivo da poesia de Barreto Guimarães na sua fase mais recente. Tanto em "Mediterrâneo" (2016) como em "Nómada" (2018), o global tem vindo a ganhar predominaria sobre o local. Nada que signifique um atropelo da sua essência. O poeta passou apenas a lançar um olhar mais amplo sobre o que o rodeia.»ISABEL LUCAS, Público / Ípsilon, 5.4.2019
CEM POEMAS E ALGUÉM QUE PRIMEIRO OLHA O SEU UNIVERSO MAIS PRIVADO E DEPOIS AVANÇA PARA O MUNDO
«Passaram 30 anos desde a publicação de Há Violinos na Tribo, o livro de estreia de João Luís Barreto Guimarães (Porto, 1967). Nesse livro já era visível a ironia que se manteve como uma das marcas de uma escrita sobre o quotidiano. Primeiro, o quotidiano mais doméstico, seus objectos e rotinas, que depois se alargou ao do país para se tornar global e político num percurso de dez livros que o poeta releu de forma crítica. Dessa leitura, escolheu cem poemas, 50 dos primeiros sete livros, outros 50 dos últimos três, um aparente desequilíbrio numérico que tem uma razão: os livros mais recentes resultaram de um momento de paz na escrita - ou seja (...), tudo o que é 'periférico' ao acto criativo deixou de se intrometer e o poeta pode apenas escrever, enquanto exerce o seu outro ofício: a medicina.
O Tempo Avança por Sílabas (Quetzal) é quase uma autobiografia. Nela, há um homem no seu tempo a olhar-se e ao que o rodeia, de forma irónica, nostálgica; ele é alguém com um sentido de derrota que perdeu Deus no dia em que perdeu o pai e que se ri, porque o absurdo vai dominando e que diz: "Tenho uma atitude sobre o presente que não é de uma alegria total, porque isso corresponderia a uma mentira."»

ANTÓNIO CARLOS CORTEZ, Jornal de Letras, 27.3.2019
MORAIS DA HISTÓRIA
«Releio um primeiríssimo texto deste livro que reúne cem poemas escolhidos por João Luís Barreto Guimarães (JLBG), forma de celebração de 30 anos da sua poesia. É um soneto: "sempre temos alguma coisa a aprender uns dos outros". Um verso inicial seguido de dois pontos, com encavalgamento, uma pergunta ("posso começar?") e versos nas quadras e nos tercetos marcados com novos sinais de pontuação (pontos finais a meio de versos, de novo os dois pontos), entrecortados por orações parentéticas que funcionam como apartes do sujeito, comentários, achegas. Um exemplo: "em Agosto o canto dos lábios fica / mais solto (diz-se: perde-se em falas facilmente) // mas por aqui já não há quem acredite em ilhas desertas." O que daqui se conclui é estarmos diante de um poeta que compreende a poesia na sua específica dimensão de linguagem e espaço de deflagração de imagens. O acento tónico desta poesia está - e isso o leitor pode confirmar ao ler estes cem poemas reunidos - no modo como ao partir da realidade o poema a refaz, ou reformula, em tintas que vão do amargor à melancolia e da melancolia à ironia, mas [sem] que o verso, a sintaxe, a frase, os elementos compositivos do texto se desleixem. A recuperação do vivido constrói-se no poema como possibilidade, hipótese de trabalho: o real de que se fala existe para ser reinterpretado por essas "nuas palavras" que podem também fixar-se em desenhos estróficos sugestivos.Começando a publicar-se em 1989, JLBG inscreve a sua poesia numa linhagem que, nos anos 90, passa por nomes como Luís Quintais ou Paulo José Miranda, por certa Inês Lourenço e algum Vasco Graça Moura (aquele que nessa década publica os definitivos títulos O Concerto Campestre (1993) e Uma Carta no Inverno (1997), este último fundamental no mapeamento poético de uma década em que a nossa poesia indaga a subjectividade lírica ora com aproximações heideggerianas, ora com reiterações baudelaireanas. Convém esclarecer: com Manuel Gusmão, uma poética de alegorização da escrita, com constantes derivações em que se faz a reanálise da História ou da historicidade literária e cultural dentro dos próprios poemas; com Nuno Júdice, Fiama ou Gastão Cruz, uma subjectividade fundada na inquirição verbal, mas agora com um olhar sobre as ruínas de um tempo de acaso e em que o sentido das palavras se eclipsa (Meditação sobre Ruínas, Cantos do Canto e As Pedras Negras são, a meio da década de 90 os livros mais impressionantes a esse respeito). Mas, de outras gerações mais novas, poderíamos lembrar Fernando Pinto do Amaral, Bernardo Pinto de Almeida ou algum Daniel Faria pelo que em todos há de inquieta exasperação amorosa (Amaral), metafísica (Faria) ou centrada nos absurdos de um quotidiano diluído e a que o poema quer dar espessura (Almeida). Na verdade, JLBG herdou todas estas tradições, ou caminhos, [e] colocou-se do lado mais inusitado de uma nova experimentação da palavra. Dos sonetos a outras construções mais recentes em que os versos se quebram de repente, ou se isolam lexemas que concentram a tese dos textos, o que se ergue é uma singular rede de motivos que existem em função mesma dessa linguagem heteróclita e, porém, clássica. A subversão do soneto é, aliás, sintoma evidente desse seu pessoal modo de ser contemporâneo olhando para o passado. Os tercetos primeiro, as quadras depois e o soneto tem de ser lido de outra forma, da última estrofe (a quadra final) para a tese que se encontra no terceto que abre um dada composição: "rodo a torneira da esquerda num curto / gesto aprendido aguardo de dedo em / riste que o mole: água vermelha. // o f(r)io jorra o seu frémito com quanta força a prendeu (vai fugindo pelo ralo / em liberdade condicionada) não consigo / imaginar quantos corpos já tocou o meu // pedaço de água [...]".
Poesia que percorre um diapasão múltiplo de formas, o poema em prosa é outro dos lugares que João Luís frequenta. No ano 2000, num momento de eclosão de uma deriva que se quis mentora de uma poesia outra, mais literal e em que o pacto entre autor e leitor se renovasse, anulando processos caros à função poética (metáfora, imagem, ambiguidade, trabalho ao nível dos significantes), o autor de
Lugares Comuns reequacionava a sua obra. O poema em prosa parece estar no cômputo dos seus livros como sinal luminoso de quem, sendo essencialmente poeta, pudesse tocar outras teclas: a narrativa curta, o conto. É que, na verdade, os seus poemas em prosa não são o espaço de irrupção das imagens em convulsão como nos fez chegar Rimbaud e como, entre nós, deixou fixado o magistério de Luís Miguel Nava. São, de facto, narrativas, formas lineares de apresentação de histórias onde só no fim uma conclusão abrupta, alterando os dados iniciais de uma observação, confere a surpresa ("Uma gota de café desliza pela base da chávena e cai sobre o papel onde escrevo. / Acidente de trabalho."). Por vezes é o aforismo que dinamiza a escrita, espécie de frase final que conclui o que se narrou (leiam-se os poemas "20 de Junho" ou "23 de Maio").
De
Rés-do-Chão (2003), passando por Luz Última (2006) [e] A Parte pelo Todo (2009), a obra de João Luís Barreto Guimarães evolui no sentido de um adensar de cenas retiradas da vida doméstica e da "tristeza contentinha" dos dias "pequenos charcos". Realista, é certo, é a cor da melancolia que vai trajando os textos do poeta e a figura que se projecta nas páginas é a de alguém que, a todo o instante, perdesse o olhar ingénuo de outras épocas. Um poema do livro de 2006, "Um nome", sintetiza o quadro desse eu deceptivo: "O nome que tu transportas é o nome / onde és tudo", e só a existência do nome faculta o significado. É talvez pouco para esse poeta que se senta à mesa e exercita o "jogo-do-não", a poesia - escrita "dentro da vida", como lemos em "Decepção à regra". Em livros mais recentes, Você está Aqui (2013), Mediterrâneo (2016) e Nómada (2018), é a imersão na diacronia da História que preocupa esse poeta viajante, deambulador. A Europa, o mundo, Brodskii, cidades como Dublin, Veneza, a chegada aos 40 anos e a outras décadas, tudo converge para que, nestes cem poemas, ciente do que é a poesia, o ato de escolher como quem exclui, excluir como quem entende e entender como quem conserva, seja o ato antológico por excelência.»CARLOS VAZ MARQUES, TSF, 20.2.2019


PEDRO MEXIA, Expresso, 16.2.2019
VERDADE COMUM
«Tendo editado em 2011 a sua 'Poesia Reunida', João Luís Barreto Guimarães publicou desde então três colectâneas que se destinguem das anteriores. De modo que 'O Tempo Avança por Sílabas' é uma antologia particularmente útil que compreende dez livros e três núcleos mais ou menos nítidos. As obras iniciais - 'Há Violinos na Tribo' (1989), 'Rua Trinta e Um de Fevereiro' (1991) e 'Este Lado para Cima' (1994) - introduziram coordenadas líricas e coordenadas lúdicas. Fossem quais fossem os objectos do poema, gatos, deuses, amores, o texto apresentava-se fracturado, com sonetos descompostos, interrogações, aglutinações, parêntesis, repetições, versos em escadinha, caracteres em falta como numa máquina de escrever estragada, coloquialismos, interrupcções abruptas. Podíamos aproximar Barreto Guimarães de poetas lírico-lúdicos da sua geração como Jorge Sousa Braga e Adília Lopes, poetas para quem a poesia era uma continuação por outros meios da vida de todos os dias; mas também nos lembramos do americano E. E. Cummings, que gostava de ter lado a lado a emotividade e os processos desconstrutivos. Em qualquer caso, mesmo nesses poemas irónicos encontrávamos um subtexto meditativo, que se adensará em livros posteriores, mais melancólicos: "(...) acreditar nas leis do / pensamento como quem mais não pode do que / aceitar porque o homem é breve ainda para / se conseguir compreender. eis que tudo // quanto é sonho se torna real tudo quanto é / temporal ocorre adora dissipando eventuais / porquês perante a real forma das coisas".
'Lugares Comuns' (2000), conjunto de poemas em prosa ou de entradas diarísticas, introduz uma segunda fase. É um livro sobre 'o idioma do Café', anotações sobre chávenas, cadeiras, manhãs, personagens. Recuperando o Café como local de observação da condição humana, o poeta presta homenagem a um lugar-comum que se foi progressivamente apagando, o Café como sítio onde os poemas se escrevem, à mão, em cadernos. Essa união consubstancial entre o humano e o poético continua em 'Rés-do-Chão' (2003), poemas ao rés do quotidiano sobre a vida conjugal, doméstica. Tiques verbais, avarias, confusões, confortos, os vincos do lençol, a felicidade das compras, tudo é orgulhosamente 'comum' na matéria dos poemas, que não nos seus efeitos verbais trabalhados. E torna-se mais notória uma empatia, uma atenção aos outros, às vidas sofridas, aos males do mundo. 'Luz Última' (2006) e 'A Parte pelo Todo' (2009) trazem então um discurso mais denso, mais opaco, 'expressionista abstracto'. Os poemas dão conta de sítios sujos, pessoas desprezíveis, uma novidade nesta poesia que sempre se manteve distante da agressividade e da amargura. Mais graves, mais lentos, os poemas interessam-se pelo tempo que se escoa, o tempo que dura um poema, o tempo que dura uma vida. Instala-se com isso um sentimento elegíaco, que pode ser denotativo e triste (o funeral do pai, o pai vestido com o fato que levava aos funerais) ou alegórico e esperançoso (ultrapassar no trânsito uma carrinha funerária, ultrapassar a morte).
A partir de 'Você está Aqui' (2013), os poemas assumem uma dimensão histórico-topográfica. Querem-se agora poemas do 'Grand Tour', de Roma e das ilhas gregas, das capitais europeias, dos túmulos dos poetas, dos quadros célebres em museus, das alusões clássicas, mas também dos quartos de hotel ou das bagagens perdidas. E usam tais imagens como 'ícones', partes de estátuas quebradas que nos permitem 'figurar tudo quanto desfigura' o tempo, das catástrofes históricas às agruras pessoais, nomedamente as que chegam com a meia-idade. O que é o tempo? É um movimento cíclico, imóvel, imparável. Em 'Mediterrâneo' (2016) evoca-se por isso "o mar de Ulisses", "(...) um mar que / não é passado / (porque o passado é presente) onde o / tempo passa lento porque avança parado". E em 'Nómada' (2018), tudo volta ao príncipio, a um artigo de fé do poeta, à 'verdade que existe / nas coisas comuns"


VICENTE ARAGUAS, Nordesía, Diario de Ferrol / El Ideal Gallego, 10.2.2019
POETA VIAXEIRO DESDE O SITIO
«Descubrín a Barreto Guimarães a través da edición bilingüe do seu libro Mediterráneo, publicado por esa afoutada (e exquisita) editora hispanomexicana que se chama Vaso Roto. E lamentei, estando tan perto nosa, xeográfica e cordialmente, non telo albiscado antes. Porque se trata dun gran poeta (nado en Porto, en 1967, ¡que lonxe no tempo que me van quedando moitos dos bos escritores!) que combina o culturalismo, con cultura, cunha paixón viaxeira (ás veces reflectida nos poemas escritos sen saír do sitio, o que non ten porque ser un oxímoro) que se combina cunha retranca ou ironía do máis sabedora e sabida. Na que me lermbra, caprichos da memoria, tan labiríntica cando lle peta, a aquel poeta salmantino, Aníbal Núñez, morto cedo de máis (en 1987) mais que segue a gañar batallas despois daquela desaparición tan prematura. E non sei se Barreto coñece a Aníbal, non faría nada de máis en procuralo (caso de que o descoñeza). Pois ben, desde Mediterráneo, que tiven o pracer de pesentar en Madrid, veño segunido ao poeta do Porto con interese e proveito. E mira por onde recibo agora en edición coidadísima O tempo avança por sílabas (Quetzal Poesía, Lisboa, 2019), en puridade os “poemas escolhidos” o que non é pouco dicir, dunhas composicóns selectas xa de seu. E é que Barreto Guimarães é un porta que fai doado o difícil. Manexar uns poemas clarísimos con intelixencia abondo para lles procurar todas as voltas, facendo que o lector se dea reconstruido/ revisitalo neles. Falo do lector esixente, xa que logo, que é quen ha entrar neste libro; o que procure o consabido, o xatevín, mellor que se afaste deste banquete, que o seu é o pan reseso, con moito, a poesía de segunda mano ou de cunca para o almorzo, xa saben, esas frasesiñas asasinas, presuntamente poéticas. A poética de Barreto Guimarães, en cambio, nútrese dun concepto que pasado pola alquitara destila forza e moito poder. Poesía chea de sentido con moitas variantes léxicas e xogos de palabras para que o lector, brincallón ou non, dea brincado nestes poemas que acougan no cuarto, como en Almeida Garrett, ou mudan en viaxeiros, pero non porque veñan escritos “in situ” (iso para as guías de turismo) senón logo desa fonda reflexión que outorga o retorno. Aínda que sexa de Andalucía, como nese poema que me chama a atención pola familiaridade coa que o poeta despacha tortillas, revueltos e calamares; un poema que se titula “Pentecostés en la Taberna del Obispo”. Ora, a mín, amador eu tamén do fútbol (cal o poeta, presumo), un dos poemas que máis me prestan é o que reproduzo aquí, agora. Chámase “Quase” e di: “Figo toma o esférico a peito/ pousa-o à/ entrada da área/ pisa-o como o pé direito ante a/ biqueira esquerda/ (tem/ um adversário pela frente)/ finta-o e/ entra na área/ dribla em esforço e remata em arco e/ vai ao poste”. Delicado. Así o seu autor. Médico de profesión, por certo, tal o gran Miguel Torga


SÍLVIA SOUTO CUNHA, Visão, 7.2.2019
O TEMPO AVANÇA POR SÍLABAS
«Há uma efeméride a marcar o ritmo deste livro: 30 anos de vida literária, seja lá o que isso for para um poeta, mesmo que este seja um cirurgião de mãos afinadas durante o dia. E que escreva, sem esforço aparente, poemas que começam desacertadamente assim: 'Transporto comigo este dia como / a sola do sapato transporta uma / pastilha elástica. O poema vai sem medo (dispõe-se sobre o papel) (...).' Estas linhas iniciais pertencem a Prelúdio, um dos cem escolhidos por João Luís Barreto Guimarães (JLBG), de entre os dez livros publicados entre Há Violinos na Tribo (1989) e Nómada (2018), para arrumar na coletânea pessoal que é O Tempo Avança por Sílabas (...). A escolha de um poeta é sempre diferente da seleção feita por olhares alheios, atentos a outros e diferentes guarda-chuvas. Barreto Guimarães passeia à chuva, seguindo o seu particular ritmo, uma passada sempre a rasar a prosa, um estado de alma atmosférico e imbuído de ironia, tanto perante os 'tolos' como face à morte 'subitamente concreta'. Autor sempre atento à passagem do tempo, este volume recorda JLBG como um maratonista - 'a meus pés / outro infinito'. Um autor capaz de produzir pequenas epifanias, encontradas no quotidiano, no exercício da memória, no 'ver os outros passar', no desencanto, nos corredores de aulas, na própria ars poetica


JORGE REIS-SÁ, Prelo, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 25.1.2019
AUTORES QUE SÃO
«(...) É um poeta raro. Da circunstância. Do cuidado pela sílaba (...). Do cuidado pela dedicatória e por tudo o que é lateral e circunstancial ao verso. Porque o verso circunstancial é, para ele, a essência de um poema. É um «autor que é». Sabe que cada verso lhe salva a vida. É uma simpatia literarocêntrica, sem egoísmo nenhum. É um «autor que é» sem ser um autor como os que foram, depressivos, com a postura de quem entende a importância do que persegue. Talvez por ser médico – ele sabe que aqueles «escritores que não são tanto» talvez um dia ainda venham a ser. E ele só tem de ir aproximando a sua medicação em verso. (...)»